Tijd, VitaliTijd en ProductiviTijd?

Hoe beleef jij Tijd, VitaliTijd en ProductiviTijd? Ik ben reuze benieuwd en maak graag tijd om hierover met jou verder in gesprek te gaan.

Met de (persoons)gegevens die je aan Mira Sollie | Orde in Zaken verstrekt, gaan we zorgvuldig om.
Hoe we dat in de praktijk doen, lees je in de privacyverklaring.